O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni hamda Biznes-ombudsman tomonidan Namangan viloyatining investitision xaritasi ishlab chiqildi.

 

Ingliz tilidagi varianti

Namangan shahrining Investitision xaritasi

Kosonsoy tumanining Investitsion xaritasi

Mingbuloq tumanining Investitsion xaritasi

Namangan tumanining Investitsion xaritasi

 

Norin tumanining Investitsion xaritasi

 

Pop tumanining Investitsion xaritasi

 

To'raqo'rg'on tumanining Investitsion xaritasi

 

Uychi tumanining Investitsion xaritasi

 

Uchqo'rg'on tumanining Investitsion xaritasi

 

Chortoq tumanining Investitsion xaritasi

 

Chust tumanining Investitsion xaritasi

 

Yangiqo'rg'on tumanining Investitsion xaritasi