Namangan viloyati mahalliy byudjetining 2017 yillik xarajatlar yuzasidan ma’lumot

Xarajatlar nomi

mln.so‘mda

 
 
 

A

2

 

Iqtisodiyot xarajatlari, jami

65663,214

 

Qishloq xo‘jaligi tashkilotlari

18176,480

 

Umumiy ta’lim

854701,682

 

Kadrlar tayyorlash

6386,060

 

Madaniyat

11122,377

 

Fan

929,350

 

Sog‘liqni saqlash

444474,036

 

Jismoniy tarbiya

18635,806

 

Ijtimoiy ta’minot

8765,935

 

Ijtimoiy sohalar, jami

1345015,246

 

Sud, prokuratura organlari

 

 

Davlat Hukumat organlarini saqlash xarajatlari

 

 

Davlat boshqaruv organlarini saqlash xarajatlari

33 694,816

 

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqaruv organlari

44 965,728

 

Zahira jamg‘armasi

3 367,749

 

Boshqa xarajatlar

6 676,385

 

shu jumladan: Ijtimoiy ko‘nikma  markazi

1 264,013

 

Qabullar uyi

0,000

 

CHernobil AES oqibatlarini bart. etish xaraj.

0,449

 

Bir yula beril. davlat taqdir. va  mukofotlari

0,000

 

Saylovlar o‘tkazish bilan bog‘liq xarajatlar

12,151

 

Kapital qo‘yilmalar va loyihalashtirish xarajatlari

67 148,046

 

Turmush farovonligini oshirish xarajatlari

117 305,607

 

Mudofaa va huquqni muhofaza qilish organ.saqlash

1 228,512

 

XARAJATLAR JAMI

1 703 254,383