Namangan viloyati 2017 yillik mahalliy byudjeti daromadlarining to‘g‘risida m a ‘ l u m o t

Daromadlar nomi

ming so'mda

 
 
 

A

4

 

Qo‘shilgan qiymat solig‘i

193 277,0

 

Yuridik shaxslarning daromadiga (foydasiga)  soliq

15 044,9

 

Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan  soliq

17 530,6

 

Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan  soliq

40 582,0

 

Jismoniy shaxslarning  daromadiga solinadigan soliq

188 183,2

 

Mahalliy soliqlar va yig‘imlar;   JAMI:

194 651,1

 

 Shu jumladan: - bozorlardan tushadigan daromadlar

14 935,5

 

- trasp.vosita.u-n benzin va diz.yoqilg‘i  ist’.qilin.jism.shaxs.soliq

121 689,8

 

Davlat boji

42 379,0

 

Yig‘imlar va boshqa soliqsiz daromadlar

42 782,7

 

Suv resurslaridan foydalanganlik  uchun soliq

2 906,8

 

Musodira qil.TMQ sotishdan va qo‘yilgan jarima.tushumlar

6 800,8

 

Byudjet muassa-ning o‘tgan yil-gi debitor qarz-dan tushgan mablag‘lar

61,7

 

Barcha mulk shakldagi kichik korxonalar uchun yagona soliq

128 795,0

 

Ijtimoiy Infratuzilmani rivojlantirish  solig‘i

6 558,2

 

Ijaraga berilgan mulk uchun ijara to‘lovi

1 234,7

 

Tadbirkorlik faoliyat.b-n shug‘ill.jis.va yuridik shaxs.daromad.solin.soliq

54 763,0

 

Umumdavlat korx.xususiylashtirishdan 15% tushumlar

927,7

 

Aksiz solig‘i

26 283,4

 

Yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan er solig‘i

68 838,0

 

Er ostidan foydalanganlik uchun soliq

516,2

 

Xarajatlarni qoplashga yo‘n-gan, yil boshiga bo‘lgan byud.mab-lari qold.

 

 

Daromadlar jami

1 032 116,0