2017 yil Namangan viloyati hamda shahar va tumanlar kontingent va mahlliy byudjet daromadlari to‘g‘risida ma’lumot

Shahar va tumanlar nomi

Daromadlar

 

Kontingent

Mahalliy

 
 
 

1

Namangan shahar

379 516,0

263 222,1

 

2

Mingbuloq tumani

36 593,3

36 541,5

 

3

Kosonsoy tumani

41 637,0

41 576,3

 

4

Namangan tumani

79 636,0

55 311,1

 

5

Norin tumani

31 294,0

31 293,0

 

6

Pop tumani

125 460,4

118 134,1

 

7

To‘raqo‘rg‘on tumani

82 722,0

82 780,9

 

8

Uychi tumani

58 830,0

58 726,2

 

9

Uchqo‘rg‘on tumani

64 108,0

64 074,0

 

10

CHortoq tumani

32 799,0

32 781,8

 

11

CHust tumani

55 128,0

55 094,5

 

12

Yangiqo‘rg‘on tumani

35 542,4

35 539,7

 

13

Viloyat byudjeti

 

157 040,7

 

 

JAMI

1 023 266,1

1 032 116,0